Mesaz Prezidan Lakwa Rouz Sesel alakazyon Lazournen Internasyonal Lakwa Rouz

Sosyete Lakwa Rouz Sesel I zwenn avek lemonn pou selebre limanite atraver lazournen Enternasyonal Lakwa Rouz ki ganny selebre sak lannen.

Sa lannen I enn ki eksepsyonel e enn ki pe ganny komemore avek bokou refleksyon akoz nou limanite pe ganny teste avek bann diferan defi ki Pandemi ‘Covid19’ pe anmenen.

Nou realite In ganny boulverse, me dan sa moman difisil ki nou pe pas atraver nou bezwen solid ki zanmen pou fer fas ek  lenpak, sikososyal e sirtou lenpak ekonomik sa pandemi.

Mon oule premyerman salye lafason ki lotorite Lasante piblik in azir pou kontrol sitiasyon ‘Covid19’ dan nou pei. Mon oule alor eksprim mon lapresiasyon pou tou travayer servis lasante e lezot travayer esansyel kin lo fron batay pou anpese ki ‘viris corona’ I propaze.

Sosyete Lakwa Rouz Sesel koman en Ogzilier gouverman dan aktivite imaniter in alor li osi aport son soutyen dan sa konba. Mon oule eksprim lapresiasyon pou tou bann volonter e staff Lakwa rouz sesel ensi ki lezot volonter kin travay akote lotorite lasante e osi bann lezot antite piblik pou fer fas avek sa sityasyon.

Nou nouvo normal parey bokou pe apel li I reste enserten dan son gravite e dirasyon akoz bokou I osi depan lo sa ki pe arrive dan lemonn. Me sa ki serten se ki sak endividi I bezwen sers fason pou sirmont bann defi ki son nouvo realite pou devwale. Mon pe alor lans en lapel avek nou popilasyon pou kontinyen aplik bon lizyenn, Pratik social distancing e osi konmans economize e prioritize e revwar nou fason fer keksoz fas avek lenpak ekonomik ki deza aparan dan nou novo realite.

Mon lapel I osi al pou bann ki pli eze dan nou sosyete pou mazin bann ki pli vilnerab. Letan nou donn an bonn fwa nou rekonpans I trouv dan nou limanite enteryer… Parey nou tenm I dir ‘Mon donn ek Lazwa e sa menm Lazwa I Mon rekonpans’.

‘Mon swet tou volonter Lakwa Rouz en bonn Fet’